Historie obce

Novodobá historie

Mnoho toho nevíme, třeba nám někdo pomůže. Napište starostovi...
V novodobé historii byl Chlum v rámci slučování v 70. letech přičleněn ke střediskové obci Zdislavice. Tento stav trval do roku 1990, kdy došlo k obnovení samostatné obce Chlum. V současnosti žije v Chlumu 145 obyvatel v 52 obytných domech. V obci je obecní vodovod, který řeší dlouholetý nedostatek kvalitní pitné vody. Ve vsi působí Sbor dobrovolných hasičů a sportovní klub. Jejich členové se každoročně zúčastňují sportovních akcí a pomáhají ve spoluprácí s OÚ pořádat sportovní a společenské akce nejen pro děti.
Stará kaplička byla v roce 2006 nahrazena novou kaplí, která je intenzívně využívána věřícími nejen z Chlumu.

Pradávno

První písemná zmínka o obci Chlum pochází již z roku 1295. Od 13. století se název vsi Chlum nijak neměnil. Pojem „chlum“ ve staročeštině znamená „zalesněné návrší s dlouhým hřebenem“. Jméno Chlum je tedy obvykle přiřčeno obci ležící na takovém kopci, resp. pod takovým kopcem. V našem případě lze pravděpodobně mluvit o poloze pod Javornickou hůrou (583 m n.m.), nebo o poloze, která je zejména ze směru od Trhového Štěpánova výrazně vyvýšená a mohla být v ranném středověku ještě zalesněná. Velký rozkvět obce nastal na konci 18. a v první polovině 19. století. V letech 1780 - 1790 je doloženo 27 usedlostí a počet obyvatel se začal zvyšovat. V roce 1848 dosáhl 231 a v obci byla rovněž založena škola, která ovšem po půl století zaniká. Další plodné období spadá do začátku století dvacátého - v roce 1908 byl založen hasičský sbor a v roce 1909 postavena kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.
 
Stránky vytváří starosta obce Miroslav Balík
Zajímavé fotky s tématikou Chlumu, náměty a připomínky posílejte starostovi obce