Úřední deska obce Chlum


Rozpočet obce

Dokumentdatum zveřejněnídatum sejmutí
Rozpočet obce Chlum 2015 - výdaje23. 12. 2014
Rozpočet obce Chlum 2015 - příjmy23. 12. 2014

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí být návrh rozpočtu vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku.Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce

Dokumentdatum zveřejněnídatum sejmutí

Veřejné vyhlášky

Dokumentdatum zveřejněnídatum sejmutí
Písemnost Odboru dopravy Středočeského kraje č.j. 158477/2014/KUSK-DOP/Nech 8. 12. 2014


Rozbory vody

Obec Chlum provozuje obecní vodovod, který zásobuje obyvatele kvalitní pitnou vodou. Tato kvalita je pravidelně kontrolována v rozsahhu 2x zkrácený rozbor a jednou úplný rozbor. Poslední rozbor byl proveden na základě odběru dne 15. 10. 2014, ke stažení:

Důležité dokumenty, vyhlášky a směrnice obce

Dokumentdatum schváleníplatnost od
Místní Program obnovy vesnice obce Chlum 7.11.2010 7.11.2010
Rozpočtový výhled obce na roky 2011 - 2016 7.11.2010 7.11.2010
Směrnice č. 1 /2009
pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
14.5.2009 1.7.2009
Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2008,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chlum
14.5.2008 1.7.2008
Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 2/2008,
o místním poplatku ze psů
14.5.2008 1.7.2008
Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 3/2008,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.5.2008 1.7.2008

Pro účely místních poplatků je informační povinnost správce poplatku vůči poplatkovým subjektům vymezena ustanovením § 34a ZSDP. Zákonem stanovené údaje je obecní úřad (správce poplatku) povinen uvést na své úřední desce v rozsahu, který odpovídá skutečným možnostem obce. Obec musí vždy zveřejnit dobu a místo, na němž poplatkový subjekt může uplatnit své požadavky a plnit povinnosti určené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nebo obecně závaznou vyhláškou. Ostatní informace uvádí na úřední desce pouze tehdy, jestliže to odpovídá technickému a personálnímu zabezpečení její administrativy.


Mikroregion Český Smaragd a EKOSO

Dokumentdatum zveřejněnídatum sejmutí
Návrh rozpočtu mikroregionu Český smaragd pro rok 201525.10.20143.12.2015
Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 201514. 11. 20141. 12. 2014

Podle ustanovení § 39 odst. 3 je dobrovolný svazek obcí povinen návrh svého rozpočtu vhodným způsobem zveřejnit v obcích, které jsou jeho členy, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, který jej podle stanov schvaluje, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí. Podle ustanovení § 39 odst. 5 návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí musí být vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. 
Stránky vytváří starosta obce Miroslav Balík
Zajímavé fotky s tématikou Chlumu, náměty a připomínky posílejte starostovi obce