Informace o obci dle §106/1999 Sb.

 (1) Název Obec Chlum
(2) Důvod a způsob založení viz hlavní stránka
 (3) Organizační struktura viz struktura úřadu
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů viz. epusa
 (3b)Zřizované organizace viz. epusa
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Chlum
Chlum 42
25763 Trhový Štěpánov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Chlum 42
25763 Trhový Štěpánov
 (4.3) Úřední hodiny Pátek: 19:00 - 20:00
 (4.4) Telefon 731234451 (mobilní)
 (4.5) Čísla faxu
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.chlumuvlasimi.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny starosta@chlumuvlasimi.cz
 (4.8) Další elektronické adresy (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 32224-121/0100 (CZ56 0100 0322 2400 0000 0121)
 (6) 00473529
 (7) DIČ CZ00473529
 (8) Dokumenty viz úřední deska
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů viz úřední deska
 (8.2) Rozpočet viz úřední deska
 (9) Žádosti o informace viz úřední deska
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz úřední deska
(11) Opravné prostředky viz úřední deska
(12) Formuláře viz úřední deska
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací --- nevyplněno ---
(14) Předpisy viz úřední deska
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz úřední deska
(14.2) Vydané právní předpisy viz úřední deska
(15) Úhrady za poskytování informací viz úřední deska
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz úřední deska
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva --- nevyplněno ---

 
Stránky vytváří starosta obce Miroslav Balík
Zajímavé fotky s tématikou Chlumu, náměty a připomínky posílejte starostovi obce