Organizační struktura OÚ Chlum

Obec Chlum spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Orgány obce jsou : zastupitelstvo obce, starosta, místostarostové a obecní úřad.
Orgány zastupitelstva obce jsou výbory a komise.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce a právnické osoby.

Vedení obce

FunkceJménoTelefon
Starosta obceIng. Miroslav Balík, Ph.D.73 1234 451
Místostarosta obceMgr. Jan Balšánek736 181 347
Místostarosta obceJaroslav Hromas604 515 319

Finanční výbor

PředsedaFilip Josef
ČlenovéNavrátil František
Míková Ilona

Kontrolní výbor

PředsedkyněMíková Ilona
ČlenovéNavrátil František
Navrátilová Miroslava

Obecní úřad

ÚčetníEva Setničková
Správce vodovoduPetr Čihák

 
Stránky vytváří starosta obce Miroslav Balík
Zajímavé fotky s tématikou Chlumu, náměty a připomínky posílejte starostovi obce